REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOBI
prowadzonego przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Danand” Andrzej Dańkowski
15-349 Białystok ul. Św. Jerzego 30 lok.5
NIP: 5421590970
REGON: 200692010
Tel. 601869812, e-mail: sklep@pptobi.pl
Adres korespondencyjny: 15-661 Białystok ul. Armii Krajowej 19A lok.1

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego TOBI prowadzonego na stronie internetowej www.pptobi.pl.
  2. Definicje pojęć użyte w regulaminie:
   • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym www.pptobi.pl
   • Sprzedający/Usługodawca – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Danand” Andrzej Dańkowski 15-349 Białystok ul. Św. Jerzego 30 lok.5
   • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży
   • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
   • dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
   • Prawo Konsumenckie – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
   • miejscowości przyległe – miejscowości znajdujące się w pobliżu Białegostoku: Kleosin,  Księżyno, Horodniany, Ignatki, Hryniewicze, Śródlesie, Olmonty, Izabelin, Stanisławowo, Solniczki, Zaścianki, Grabówka, Sobolewo, Kuriany, Sowlany,  Stary Majdan, Karakule, Ogrodniczki, Nowodworce, Wasilków, Jurowce, Sielachowskie, Osowicze, Dobrzyniewo Fabryczne, Aleksandrowo, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże, Dzikie, Porosły, Łyski, Jeroniki, Choroszcz, Krupniki, Sienkiewicze, Barszczewo, Oliszki, Sikorszczyzna, Klepacze, Turczyn, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka.
   • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę
  3. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów zoologicznych na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  za pośrednictwem Internetu.
  4. Zakłada się że Klient dokonując zakupu akceptuje niniejszy regulamin.
  5. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
  6. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i  nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
  7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 2. Zasady składania i realizacji zamówień
  1. Zamówienia towarów oferowanych w Sklepie przyjmowane są:
   • poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.pptobi.pl,
   • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@pptobi.pl
   • telefonicznie pod numerem telefonu 601869812
  2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z wartością zamówienia, szczegóły wybranej formy płatności oraz dostawy.
  3. Realizacja zamówienia następuje:
   • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,
   • w przypadku zamówień płatnych przelewem elektronicznym, kartą płatniczą w systemie PayU po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,
   • w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
  4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 3. Dostawa
  1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem kuriera, paczkomatów In Post lub własnym transportem (Białystok i pobliskie miejscowości). O wyborze podmiotu dostarczającego decyduje Klient.
  2. Dostawa zamówionych towarów następuje zwykle w ciągu 48 godzin . W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu. Klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy.
  3. Towar dostarczany jest do Klienta w dni robocze a w przypadku dowozu transportem własnym Sklepu również w dni pozostałe.
  4. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon w zależności od życzenia Klienta) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
  5. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki do czasu skontaktowania się ze Sklepem.
  6. W przypadku zamówienia o wartości co najmniej 99,00 zł brutto opłaconych przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą płatniczą Sklep pokrywa koszty przesyłki. W przypadku zamówienia o wartości niższej od ww. kwoty lub wyższej, ale nie opłaconej z góry przez Klienta, kwota do zapłaty za zamówienie zostaje powiększona o koszty przesyłki zgodnie z poniższym zestawieniem oraz zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia:
   • przesyłki o wartości zamówienia poniżej 99 zł realizowane na terenie Białegostoku i miejscowości przyległych – 6 zł
   • przesyłki bez pobrania o wartości zamówienia poniżej 99 zł  realizowane poza Białymstokiem i miejscowościami przyległymi – 16 zł
   • przesyłki za pobraniem o wartości zamówienia poniżej 99 zł  realizowane poza Białymstokiem i miejscowościami przyległymi – 22 zł (w tym 6 zł pobranie)
   • przesyłki za pobraniem o wartości o wartości co najmniej 99,00 zł – 6 zł (kwota pobrania).
 4. Sposoby płatności
  1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta :
   • przelewem na rachunek bankowy ING 24 1050 1823 1000 0090 9529 3891,
   • płatnościami internetowymi, PayU.pl tj. e-przelewem z banku Klienta lub kartą płatniczą,
   • gotówką przy odbiorze przesyłki .
  2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia płatności gotówką przy odbiorze przesyłki w stosunku do Klientów którym zdarzały się zaniechania odbioru przesyłki.
 5. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
  4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na adres: P.U.H. „Danand” Andrzej Dańkowski ul. Armii Krajowej 19A lok.1 , 15-661 Białystok.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
  10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 6. Rękojmia
  1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i następnych.
  2. W przypadku gdy sprzedany towar posiada wadę, Konsument może:
   • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
   • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

   chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: P.U.H. „Danand” Andrzej Dańkowski ul. Armii Krajowej 19A lok.1 , 15-661 Białystok.
  8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji, w której doszło do zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
   • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
   • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
   • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
   • żądania usunięcia wady.

   W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

  11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  12. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 7. Polityka prywatności i pliki Cookies
  1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony powierzonych mu danych osobowych, które przetwarza zgodnie z prawem, w zakresie w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem iż ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania rejestracji w celu zawarcia umowy i tym samym eliminuje dokonywanie zakupów i korzystania z usług sklepu.
  2. Cel przetwarzania danych jest uzależniony od działań podejmowanych przez Klienta i może nim być:
   • świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
   • realizacja zamówień Klienta,
   • przedstawienie ofert promocyjnych oraz informacji handlowych pojawiających się w naszym sklepie,
  3. Podstawą przedstawiania danych osobowych są :
   • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • Ciążący na Sklepie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • Wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • Prawnie uzasadniony interes Sklepu, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
    • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
    • badaniu satysfakcji klientów
  4. Osoby których dane dotyczą posiadają prawo :
   dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia- osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODOdo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    – do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniegojeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

               W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

  5. Dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w którym istnieje ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:
   • przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący  do przetwarzania danych Klienta
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep z Klientem
   • zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
   • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania  danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
  6. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Zewnętrznymi odbiorcami danych mogą być:
   • podmiot realizujący dostawę towarów
   • hostingodawca
   • podmiot zapewniający system mailingowy
   • biuro księgowe
   • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
  7. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w szczególności stosowane jest szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
  8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).  Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
   • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
   • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   • statystycznym;

   Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.